x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVA12 Kansainvälisen politiikan menetelmäseminaari 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Politiikan tutkimuksen perusopinnot, POLKVA11

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Suoritetaan yhdessä POLKVA11 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmät -luentokurssin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa käyttää teoriaa tutkimusasetelman muodostamisessa ja osaa soveltaa sitä erilaisten menetelmien kanssa. Yhdessä POLKVA11 kurssin kanssa opiskelija on saavuttanut edellytykset itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun, analysointiin ja kandidaatin tutkielman kirjoittamiseen.

Sisältö

Kansainvälisen politiikan menetelmät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Harjoitustyöt

englanniksi
Oppimateriaalit 

Audie Klotz - Cecelia Lynch: Strategies for Research in Constructivist International Relations. Routledge 2007 (2 ECTS)

Audie Klotz - Deepa Prakash: Qualitative Methods in International Relations. Palgrave Schol 2008 (3 ECTS)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Audie Klotz - Cecelia Lynch: Strategies for Research in Constructivist International Relations. Routledge 2007 (2 op)

Audie Klotz - Deepa Prakash: Qualitative Methods in International Relations. Palgrave Schol 2008 (3 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu