x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKAA16 Yhteisöviestintä kunta- ja aluejohtamisessa 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kurssi tarjoaa käsitteellisiä ja käytännöllisiä valmiuksia ymmärtää ja analysoida kunta- ja aluejohtamisen olennaisia rajapintoja sekä hyödyntää näillä toimimisessa yhteisöviestinnän oppeja ja käytänteitä.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa jäsentää kunta- ja aluejohtamisen rajapintoja ja tilanteita sekä ymmärtää, miten ja millä keinoin yhteisöviestinnän välinein erilaisilla rajapinnoilla toimitaan. Kurssi tarjoaa käsitteellisiä ja käytännöllisiä välineitä kunta- ja aluejohtamisen moninaisen kentän hahmottamiseen sekä toimimiseen erilaisissa viestinnän konteksteissa. Kurssin myötä opiskelija saa käsityksen eräästä kunta- ja aluejohtamisen keskeisimmästä työvälineestä sekä mahdollisuuden analysoida omia viestintävahvuuksiaan ja heikkouksiaan opiskelijaryhmissä.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan yhteisöviestinnän lähestymistapojen hyödyntämistä kompleksisen ja monitoimijaisen toimintaympäristön johtamisessa. Kurssin kontekstina ovat kunta- ja aluejohtamisen rajapinnat ja kurssin lähestymistapa on yhteisö- eli organisaatioviestinnällinen. Kurssilla yhteisöviestinnän hyödyntämistä rajapinnoilla tarkastellaan muun muassa organisaation tai alueyhteisön legitimiteetin, tiedottamisen, vuorovaikutuksen, organisaatiokulttuurin, osallisuuden ja paikan markkinoinnin näkökulmista. Lisäksi pohditaan kysymyksiä viestinnästä paikkoihin kiinnittymisen, vaikuttamisen, markkinointiviestinnän sekä viestintäympäristön analysoinnin ja teemojen hallinnan välineenä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu