x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus 4 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/EDU

Yleiskuvaus

Jakso toteutetaan kirjatenttinä. Suoritettava kirjallisuus rakennetaan maisteriopintojen suuntausten mukaisesti. Kolmesta kirjapaketista opiskelija valitsee yhden suoritettavakseen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- orientoituu valitsemaansa maisteriopintojen opintosuuntaan

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisuuden pohjalta yhden maisteriopintojen opintosuunnan sisältöihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta:

Ozga, J. 2000. Policy research in educational settings : contested terrain. Buckingham : Open University Press.

Rizvi, F. & Lingard, B. 2010. Globalizing education policy. London Taylor and Francis. Luvut 1-3.

Artikkeleita sopimuksen mukaan. 

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta:

Krokfors, L., Kangas, M. & Kopisto K. (toim.) 2014. Oppiminen pelissä: Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Vastapaino.

Ropo E. & Huttunen, M. (toim.) 2013. Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. TUP.

Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta:

Opiskelijat tenttivät 3 teosta seuraavista:

Heikkinen, A. & Kraus, K. 2009. Reworking vocational education: policies, practices and concepts

Helsilä, M. & Salojärvi, S. 2009. Strategisen henkilöstöjohtamisen käytännöt. Helsinki: Talentum.

Jarvis, P. 2004/2010. Adult education and lifelong learning: theory and practice

Jokinen, J., Lähteenmäki, L., & Nokelainen, P. 2009. Työssäoppimisen lumo. Ammatillisen sekä ammatillisen korkea-asteen koulutuksen ja työelämän yhteistyön hyvät käytänteet. [Charm of Work-based Learning] Ministry of Education and Culture, HAMK University of Applied Sciences and Tampere Adult Learning Center. Hämeenlinna: HAMK University of Applied Sciences.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö