x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA1.2 Kasvatus, tieto ja teoria 4 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kasvatustieteen eri teoriaperinteitä ja
- osaa arvioida historiallisia yhteyksiä kasvatustieteellisen tiedon sekä yhteiskunnassa vallitsevien arvojen ja valtarakenteiden välillä

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kasvatustieteellisen tiedon sekä kasvatuksen maailman keskinäissuhteisiin. Tarkastelun kohteina ovat erityisesti asiantuntijatiedon suhteet ihmiskuvaan, kasvatuksen päämääriin sekä kasvatuksen ja opetuksen käytäntöihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 90 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja luento-/oppimispäiväkirja  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Siljander, P.2014. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen.Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino.

Suoranta, J.2008. Kasvatuksellisesti näkeväksi. TUP.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö