x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FONEP3 Fonetiikan tutkimusmenetelmät 5 op
Vastuutaho
Fonetiikka
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee fonetiikan tutkimuksen periaatteita ja keskeisimpia menetelmiä ja osaa soveltaa niitä käytännössä.

Sisältö

Esitellään ja harjoitellaan keskeisiä kokeellisen tutkimuksen menetelmiä ja akustista ja tilastollista analyysia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Transkriptioharjoitukset  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Menetelmäkurssi  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi

Osallistuminen harjoituksiin sekä loppuraportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö