x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1014 Solun biologian perusteet 4 op

Yleiskuvaus

Kurssit BTK1013 Solun biokemia ja molekyylibiologia ja BTK1014 Solun biologian perusteet muodostavat yhdessä laaja-alaisen luentokurssin solujen ja virusten biologian perusilmiöiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Kurssit muodostavat pohjan tutkinto-ohjelman myöhemmille biokemian, solu- ja molekyylibiologian, rakennebiologian, solu- ja kudosteknologian sekä bioinformatiikan opinnoille.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää solujen perusrakenteiden toiminnan ja perusteet kudosten muodostumisessa ja liikkeissä, solujen sisäisen solujenvälisen signaloinnin sekä solujen jakautumisessa.

Sisältö

Kurssin aikana käydään läpi seuraavat solujen solubiologiset perusilmiöt: solukalvojen rakenne ja toiminta, soluorganellit, soluväliaine, solun tukiranka ja vuorovaikutukset, solusykli ja solujen jakautuminen, solujen erilaistuminen sekä solukuolema ja peruskudokset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
BioMediTech