x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKA5 Kielitieto ja -taito 10 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
SAKA5 Kielitieto ja -taito 10 op

Osaamistavoitteet

Käännös-, rakenne- ja sanastoharjoitukset II: Opiskelija tuntee eri tekstilajien ominaispiirteitä suomen ja saksan kielessä. Hän osaa tuottaa suomenkieliselle tekstille saksankielisen vastineen. Hän osaa analysoida ja kehittää omaa tekstiään.

Kielioppi II: Opiskelija tuntee keskeiset syntaktiset kuvausmenetelmät ja kielioppimallit, hallitsee saksan kielen syntaktiset rakenteet ja ymmärtää ne osaksi kielitietoa.

Fraseologia: Opiskelija tuntee keskeiset saksankieliset fraseologismit ja niiden käyttöehdot.

Sisältö

Tutustuminen erilaisiin saksankielisiin tekstilajeihin, saksankielisten tekstien tuottaminen suomenkielisten pohjalta.

Operationaaliset testit, syntaksi kieliopin osa-alueena, syntaktiset kuvausmallit (esimerkiksi valenssi- ja dependenssimalli), lauseenjäsenet, lausemallit, lausetyypit, yksinkertainen ja kompleksinen lause, sanajärjestys.

Fraseologia, varsinkin idiomit ja funktioverbirakenteet sekä kollokaatiot.

Opetuskieli

saksa, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Käännös-, rakenne- ja sanastoharjoitukset II  Osallistuminen opetukseen  4 op
saksaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kielioppi II  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, loppukuulustelu.

Fraseologia  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, loppukuulustelu.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Käännös-, rakenne- ja sanastoharjoitukset II  Osallistuminen opetukseen  4 op
saksaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kielioppi II  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Fraseologia  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, loppukuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kielioppi II -kirjatenttivaihtoehdon kirjallisuus tutkinto-ohjelman verkkosivulla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö