x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHA5 Kieliharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
POHA5 Kieliharjoittelu 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-tuntee harjoittelupaikan kielialueen kulttuuria ja yhteiskuntaoloja
-osaa havainnoida kohdepaikkakunnalla puhuttavan kielen erityispiirteitä
-osaa reflektoida oman kielitaidon kehittymistä sekä omia kokemuksiaan

Sisältö

Kieliharjoittelun voi suorittaa kolmella eri tavalla:

1)Vaihto-opiskelu pohjoismaisessa yliopistossa (Nordliks, Erasmus tms.)

2)Vähintään 2 kk:n mittainen työskentely- tai oleskelujakso Ahvenanmaalla, Ruotsissa tai muussa Pohjoismaassa (oman järjestelyn mukaan, esim. Nordjobb). Harjoittelujakson pituus pohjoismaisia kieliä valinnaisina opintoina opiskeleville sekä alumniopiskelijoille on vähintään 1 kk.

3)3 kk:n mittainen harjoittelu-/työskentelyjakso ruotsinkielisessä toiminta- tai työympäristössä Suomessa.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
ruotsiksi
Essee 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
ruotsiksi
Harjoitustyö(t) 
ruotsiksi
Essee 
ruotsiksi

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat: harjoittelu JA suullinen tai kirjallinen raportti.

Valinnaisina opintoina opiskelevat: vähintään kuukauden kestävä kieliharjoittelu JA suullinen tai kirjallinen raportti JA oheistehtävät

Katso tarkemmat ohjeet tutkinto-ohjelman kotisivuilta: http://www.uta.fi/ltl/poh/kansainvalisyys/index.html

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö