x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHP2 Kirjallinen viestintä I 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

*Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

-opiskelija osaa kirjoittaa eri tyylilajien mukaisia ruotsinkielisiä tekstejä

-opiskelija osaa analysoida omia tekstejään ja kehittää itsenäisesti kirjoitustaitoaan

-opiskelija osaa tuottaa kieliopillisesti toimivia tekstejä

-opiskelija hallitsee oikeakielisyyden periaatteet

-opiskelija ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen eroja

-opiskelijalla on valmius osallistua kurssille POHA2 Kirjallinen viestintä II.

Sisältö

Kirjoitusharjoitukset, tekstilajit, oikeakielisyys.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö