x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROP3 Viron kielen suullinen ja kirjallinen taito 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija saavuttaa kielitaidon, jolla selviää eri viestintätilanteissa, ymmärtää vironkielistä puhuttua ja kirjoitettua tekstiä, ja pystyy kirjoittamaan tekstejä hänelle tutuista aiheista.

Sisältö

Kehitetään viron kielen suullista ja kirjallista taitoa. Opintojakson aikana opiskelija osallistuu erilaisiin puhumis- ja kirjoitusharjoituksiin ja saa niistä palautetta.

Opetuskieli

viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
viroksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajalta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viron kieli (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö