x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYP0 Orientaatio psykologiaan 3 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Tutkijatohtori, yliopistonlehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa pääsisällöt ja kykenee suunnittelemaan opintojensa etenemistä henkilökohtaisella tasolla. Opiskelija tunnistaa opiskeluaikaan liittyviä riski- ja resurssitekijöitä ja on tietoinen hänelle kuuluvista ohjaus- ja hyvinvointipalveluista. Opiskelija tuntee oppiaineessa tehtävää tutkimusta ja hänellä on alustava käsitys psykologin ammatista. Opiskelija kykenee analysoimaan omaa opiskelija- ja tulevaa ammatti-identiteettiään ryhmäprosessien avulla.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan psykologian tutkinto-ohjelman opetusohjelmaan, tutkimusryhmien toimintaan ja psykologin työhön. Lisäksi saadaan tietoa opiskeluaikaan liittyvistä ohjaus- ja hyvinvointipalveluista. Opintojaksolla käydään läpi henkilökohtaiseen opintosuunnitteluun (HOPS) liittyviä asioita ja rakennetaan omaa opiskelija- sekä tulevaa ammatti-identiteettiä tutorin ohjaamassa vertaisryhmässä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Opintojakso koostuu kolmesta intensiivipäivästä. Työskentelyyn sisältyy luentoja, keskustelua ja kokemuksellista ryhmämuotoista oppimista sekä tutor-ohjatuissa ryhmissä että tarpeen mukaan yksilöllisenä ohjauksena. Opintojakso suoritetaan yhdessä jakson YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS (2 op) kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö