x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS04.4 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 5–15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa soveltavan tutkimuksen merkityksen lapsuuden, perhe-elämän ja elämänkulun eri vaiheiden tutkimuksen kentällä. Hän ymmärtää lapsuuden, perheen ja elämänkulun tutkimuksen yhteyden niin arkisiin käytäntöihin, kulttuurisiin jäsennyksiin kuin institutionaalisiin rakenteisiin.

Sisältö

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla sähköiseen tenttiin ja/tai vuosittain vaihtuvaan opetukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opetustarjonta vaihtelee vuosittain, ks. opetusohjelma.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentitään seuraavat teokset:

Lahikainen, Mälkiä & Repo (toim.) (2015) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino TAI Tannen, Kendall & Gordon (eds.) (2007) Family Talk. Discourse and Identity in Four American Families. Oxford: Oxford University Press

JA

Katajala-Peltomaa & Vuolanto (2013) Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus. TAI Brannen & Heptinstall (2005) Connecting Children: Care and Family Life in Later Childhood. Routledge

JA

Chambers, Allan, Phillipson & Ray (2009) Family Practices in Later Life. Policy Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lahikainen, Mälkiä & Repo (toim.) (2015) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino TAI Tannen, Kendall & Gordon (eds.) (2007) Family Talk. Discourse and Identity in Four American Families. Oxford: Oxford University Press

JA

Katajala-Peltomaa & Vuolanto (2013) Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus. TAI Brannen & Heptinstall (2005)Connecting Children: Care and Family Life in Later Childhood. Routledge

JA

Chambers, Allan, Phillipson & Ray (2009) Family Practices in Later Life. Policy Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö