x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.10.1 Hyvinvoinnin aatteellista taustaa ja erityiskysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa jäsentää yhteisön ja yksilön hyvinvointia koskevien tutkimustraditioiden peruskysymyksiä sekä raportoida alan viimeaikaisia tutkimuksia. Opiskelija ymmärtää eri tieteenalojen teoreettiset lähtökohdat ja sovellusmahdollisuudet hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kysymyksissä. Opiskelija osaa arvioida ja tulkita vaikutusmekanismeja, joiden kautta sosiaaliset, taloudelliset ja ihmismielen prosessit ovat yhteydessä toinen toisiinsa. Opiskelija tuntee ihmisen ja sosiaalisen yhteisön hyvinvoinnin erityiskysymyksiä. Hän tuntee näiden erityiskysymysten taustalla olevan yhteiskunnallisen kontekstin merkityksen. Opiskelija tuntee ryhmätyöskentelyn elementit ja dynamiikkaa ja osaa arvioida omaa toimintaansa yhteistoiminnan kehyksessä.

Sisältö

Monitieteinen luentosarja ja teemaseminaari TAI kirjallisuusesseet

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Valitaan seuraavista vaihtoehdoista 3 kirjaa, joista kustakin 1 essee

Suomeksi tai englanniksi

 • Diener E. & Suh E. M. (toim.) 2008. Culture and Subjective Well-Being. Chapters 1-10. The MIT Press.
 • Nussbaum M. 2011. Talouskasvua tärkeämpää: miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä? Gaudeamus.
 • Nussbaum M. 2010. Not For Profit - Why Democracy Needs the Humanities. Princeton University Press.
 • Ojanen M. 2007. Positiivinen psykologia. Edita.
 • Pilgrim, D. , Rogers, A., & Pescosolido, B. 2011. (Toim.) The SAGE Handbook of Mental Health and Illness. LA: Sage. Luku 1, kappaleet 1-13. E-kirja (www. LISÄTÄÄN)
 • Oksanen A. & Salonen M. 2011.  Toiminnallisia loukkuja. Hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa. Vastapaino.
 • Kuusela & Saastamoinen. 2014. Hyvän elämän sosiaalipsykologia. Toimijuus, tunteet ja hyvinvointi. UNIPRESS.
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman essee-ohjeet.

englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Essee-suorituksessa valitaan seuraavista vaihtoehdoista 3 kirjaa, joista kustakin 1 essee:

 • Diener E. & Suh E. M. (toim.) 2008. Culture and Subjective Well-Being. Chapters 1-10. The MIT Press.
 • Nussbaum M. 2011. Talouskasvua tärkeämpää: miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä? Gaudeamus tai Nussbaum M. 2010. Not For Profit - Why Democracy Needs the Humanities. Princeton University Press.
 • Ojanen M. 2007. Positiivinen psykologia. Edita.
 • Pilgrim, D. , Rogers, A., & Pescosolido, B. 2011. (Toim.) The SAGE Handbook of Mental Health and Illness. LA: Sage. Luku 1, kappaleet 1-13. E-kirja.
 • Oksanen A. & Salonen M. 2011.  Toiminnallisia loukkuja. Hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa. Vastapaino.
 • Kuusela & Saastamoinen. 2014. Hyvän elämän sosiaalipsykologia. Toimijuus, tunteet ja hyvinvointi. UNIPRESS.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö