x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa sosiokulttuurisen suuntauksen näkökulmasta tarkastella oppimista ja tiedon rakentumista erilaisissa toimintaympäristöissä,
- ymmärtää vuorovaikutuksen, yhteisön, ryhmän ja ohjauksen merkityksen oppimisessa ja asiantuntijuudessa ja
- pystyy analyyttisesti hahmottamaan oppimisen ja tiedon rakentumisen sosiokulttuurisia ja yhteisöllisiä ehtoja

Sisältö

Opintojaksolla tutkitaan ryhmää ja yhteisöä hyödyntäviä toimintamuotoja kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä. Opintojaksolla perehdytään sosiokulttuuriseen oppimissuuntaukseen, vuorovaikutukseen yhteisöissä, kollektiivista tiedon rakentamista ja asiantuntijuutta tukeviin työmuotoihin sekä yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen oppimisen tutkimukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 113 t 0 t
Seminaari 16 t 0 t

Seminaariryhmät ovat vain tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille. Johdantoluennolle voivat osallistua kaikki, myös ne jotka eivät tule valituksi seminaariryhmään. Muiden yksiköiden opiskelijat suorittavat jakson vaihtoehtoisella suoritusmuodolla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

1) Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat: luennot, seminaari + essee. Osallistuminen opetukseen ja seminaariryhmässä valmisteltava essee tapausanalyysikohteesta.
2) Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, jotka eivät tule valituksi seminaariryhmään ja muiden yksiköiden opiskelijat: luennot + 3 kirjaa. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena.
3) Muiden yksiköiden opiskelijat: kirjatentti 4 kirjaa. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ashwin, P. 2009. Analysing teaching-learning interactions in higher education: Accounting for structure and agency. Continuum.

http://www.bloomsbury.com/us/analysing-teaching-learning-interactions-in-higher-education-9780826494184/

Murphy, P., Hall, K. & Soler, J. 2008. Pedagogy and Practice: Culture and Identities. Sage.

http://www.uk.sagepub.com/textbooks/Book232684#tabview=title

Parviainen, J. (toim.)2006. Kollektiivinen asiantuntijuus. Tampere University Press. E-kirja

Wenger, E. 1998 (tai uudempi). Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge University Press.


Wenger-Trayner, E., Fenton-O´Creevy, M., Hutchinson, S., Kubiak, C. & Wenger-Trayner, B. 2015. Learning in Landscapes of Practice: Boundaries, identity, and knowledgeability in practice-based learning. Routledge.

http://www.routledge.com/books/details/9781138022195/

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö