x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Ks. jakson vastuuopettaja voimassaolevasta opetusohjelmasta
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojakso on vakuutustieteen kulmakurssi, jonka suorittamista suositellaan ennen muille vakuutustieteen kursseille ilmoittautumista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu riskienhallinnan ja vakuutustoiminnan peruskäsitteet sekä teoriapohjan. Opiskelija sisäistää yksityis- ja sosiaalivakuutuksen erot sekä rajapinnat, minkä lisäksi opiskelijalle muodostuu käsitys vakuutusten käyttökelpoisuudesta ja mahdollisuuksista erilaisten riskien hallintakeinona. Opiskelija ymmärtää vakuutusliiketoiminnan erityispiirteet, ansaintalogiikan ja lainsäädännölliset vaatimukset muuhun liike- ja yritystoimintaan verrattuna. Lisäksi opiskelija osaa arvioida suomalaista vakuutustoimintaa globaalissa kontektissa.

Sisältö

-Riskienhallinnan sekä yksityis- ja sosiaalivakuuttamisen peruskäsitteet
-Vakuutuksen erityispiirteet riskienhallinnan keinona, tuotteena ja palveluna
-Vakuutuslainsäädännön asettamat vaatimukset vakuutustoiminnalle
-Suomalainen vakuutustoiminta globaalissa kontekstissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentitään luentomateriaali ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriali.

2. Rantala, J. - Kivisaari, E.: Vakuutusoppi. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2014 tai uudempi.

3. Dorfman, M.S.: Introduction to Risk Management and Insurance. 2013 tai uudempi.

4. Lisäksi luennoilla ilmoitettu muu materiaali.

 

 

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu