x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERY4 Tiedonhankintataidot 3 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastuuhenkilö
Arvo-kirjasto
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Tiedonhankintataidot suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä tarvittavan tiedon laajuuden
- hankkia tarvittavan tiedon tehokkaasti
- arvioida tietoa ja sen lähteitä kriittisesti
- liittää uuden tiedon tietopohjaansa sekä käyttää tietoa tehokkaasti opiskelussa ja työtehtävissä.

Sisältö

1. Tiedonhankinnan perusteet 3 h
- yleiskuva tiedonlähteistä ja tiedon järjestämisestä, tiedonhankinnan vaiheet, tiedonhaun tekniikat, opiskelussa tarvittavien julkaisujen ja palveluiden käyttö
2. Tiedonhankinnan syventäminen 3 h
- systemaattisen tiedonhaun perusteet, perushaku tieteenalan keskeisessä kansainvälisessä tietokannassa
3. Systemaattinen tiedonhankinta 4 h
- suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi, systemaattinen tiedonhankinta, hakutekniikat ja -strategiat, tiedonhankinnan ja hakujen arviointi
4. Viitteiden hallinta 2 h
- Refworks-viitteidenhallintaohjelman perusteet

Toteutustavat

Tiedonhankinnan perusteet sisältyy orientoiviin opintoihin. Muu opetus on integroitu:
a) hoitotieteen jaksoihin Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä (kohta 2), kandiseminaarivaihe (kohdat 3 ja 4)
b) kansanterveystieteen jaksoihin Yhteisö, terveys ja sairaus (kohta 2), kandiseminaarivaihe (kohdat 3 ja 4)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tiedonhankintataidot I - Tiedonhankinnan perusteet   Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Tiedonhankinnan perusteet 3 h
- yleiskuva tiedonlähteistä ja tiedon järjestämisestä, tiedonhankinnan vaiheet, tiedonhaun tekniikat, opiskelussa tarvittavien julkaisujen ja palveluiden käyttö

Tiedonhankintataidot II - Tiedonhankinnan syventäminen   Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

2. Tiedonhankinnan syventäminen 3 h
- systemaattisen tiedonhaun perusteet, perushaku tieteenalan keskeisessä kansainvälisessä tietokannassa

Tiedonhankintataidot III - Systemaattinen tiedonhankinta   Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

3. Systemaattinen tiedonhankinta 4 h
- suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi, systemaattinen tiedonhankinta, hakutekniikat ja -strategiat, tiedonhankinnan ja hakujen arviointi

Tiedonhankintataidot IV - Viitteiden hallinta   Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

4. Refworks-viitteidenhallintajärjestelmän perusteet

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojakso muodostuu neljästä eri suorituskerrasta, jotka suoritettuaan opiskelija saa 3 op merkinnän opintojaksosta TERY4.
Ilmoittautuminen tapahtuu kirjaston oman ilmoittautumisjärjestelmän kautta, linkit opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö