x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS25 Kirjasto- ja tietopalvelujen kirjallisuusopinnot 10 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Laajentaa syventävissä opinnoissa hankittua osaamista.

Sisältö

Opintojakso sisältää vaihtoehtoisia 5 op:n laajuisia kirjapaketteja. Katso tarkemmat kuvaustiedot paketeista kurssisivulta.
Tarjolla olevat kirjapaketit:
a) Kirjasto- ja tietopalvelut yhteiskunnassa
b) Kirjasto- ja tietopalvelut kulttuurissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
avoin yliopisto-opetus   Kirjallinen tentti 
suomeksi
Lisätietoja 

Kirjasto- ja tietopalvelukokonaisuuden suorittajat suorittavat kohdan:

a) Kirjasto- ja tietopalvelut yhteiskunnassa

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
avoin yliopisto-opetus  Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Kirjasto- ja tietopalvelukokonaisuuden suorittajat suorittavat kohdan:

a) Kirjasto- ja tietopalvelut yhteiskunnassa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

a) Kirjasto- ja tietopalvelut yhteiskunnassa

Ehdotuksia kirjallisuudeksi:
- Relander, Jukka & Saarti, Jarmo (toim.): Kirjaston kuolema. 2015.
- Hokkanen, Laura (toim.): Sosiaalinen kirjasto. 2015.
- Ristikartano, Veera & Virrankoski, Antti: Eräpäivä! Voimasanoja kirjastosta. 2011.
- Ekholm, Kai: Kirjastot ovat palaessaankin kauniita: kiistakirjoitus Internetistä, Googlesta ja kirjastojen merkityksestä (2010)
- Reflecting on the future of academic and public libraries. Ed. by Peter Hernon & Joseph R. Matthews. Facet Publishing 2013 ISBN 978185604981

Opiskelija voi itse ehdottaa muita lähteitä.

b) Kirjasto- ja tietopalvelut kulttuurissa

Ehdotuksia kirjallisuudeksi:
- Suomen yleisten kirjastojen historia. Toim. Ilkka Mäkinen. 2009.
- Kekki, Kirsti: Menestystarina nimeltä kirjasto. 2013.
- Outi Vuorenrinne: Nutturat löystyvät. Kirjavalinnan liberalisoituminen Suomen yleisissä kirjastoissa 1960-70-luvuilla. 2015.
- Library spirit in the Nordic and Baltic countries. Historical perspectives. Ed. by Martin Dyrbye et al. 2009.
- Murray, Stuart P.: The library. An illustrated history. 2009.
- Schnapp, Jeffrey T.: The library beyond the book. 2014 .

Opiskelija voi itse ehdottaa muita lähteitä.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö