x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA2 Media- ja informaatiolukutaito 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Kurssi käsittelee digitaalisen median eri muotojen merkitystä lukutaidoille, päämuotoina informaatiolukutaito, pelilukutaito ja uuden median lukutaito. Kohteena ovat niin kaikilta kansalaisilta edellytetyt taidot kuin erilaisten asiantuntija- ja alakulttuurien lukutaidot, niiiden käytännöt ja niitä kuvaavat teoriat ja käsitteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee erilaisia lukutaitokäsityksiä ja teorioita
- osaa eritellä lukutaidon tasoja ja muotoja
- tunnistaa tilanteita ja tarpeita informaatiolukutaidolle ja osaa esittää perusteltuja lähtökohtia niihin vastaamiseen
- tunnistaa ja analysoi erilaisia uuden median lukutaitojen muotoja ja niihin liittyviä sosiaalisia ja kulttuurisia muotoja
- tuntee pelilukutaidon käsitteitä ja teorioita
- hankkii omaa kokemusta pelaajana ja kykyä arvioida erilaisten pelimuotojen lukutaitoja
- osallistuu uuden median käytäntöihin ?kirjoittajana?, aktiivisena käyttäjänä ja ?lukijana?, tietoisena vastaanottajana

Sisältö

Lukutaito-käsitteen historia, informaatiolukutaidon teoriat ja käsitteet, uuden median teknologiset ja sosiaaliset vaikutukset lukutaidoille, uusien lukutaitojen sosiaaliset ja kulttuuriset merkitykset, pelilukutaidon ulottuvuudet ja pelilukutaidon merkitys yhteiskunnassa, omakohtainen ja ryhmässä tapahtuva tutustuminen ja osallistuminen informaatiolukutaitoa vaativaan uuden median käyttöön, uuden median tuottamiseen ja digitaaliseen pelaamiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Pienryhmäopetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Lukupiiri

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Vaihtoehtoinen suoritustapa  Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Lisätietoja 

Ota yhteyttä opettajaan ja sovi suoritustavasta.

Luennot, harjoitukset, projekti/käytännön työ

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Kurssi toteutetaan yhteistyössä EDUn ja YKYn kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö