x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS31 Tieto- ja asiakirjahallinto 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tieto- ja asiakirjahallinnan käsitteisiin, perustehtäviin, tavoitteisiin ja käytäntöihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää, mistä organisaation tietoresurssi ja tietovarannot koostuvat ja miksi kokonaisvaltainen lähestymistapa organisationaaliseen tietoon ja tietämykseen on tarpeellinen
- tuntee organisaation tieto- ja asiakirjahallinnon keskeiset käsitteet, tavoitteet, tehtävät, prosessit ja haasteet
- tuntee tietojohtamisen ja organisationaalisen oppimisen keskeiset periaatteet ja teoriat
- osaa antaa esimerkkejä tieto- ja asiakirjahallinnon välineistä
- tietää informaatiopolitiikan suunnittelun ja asiakirjahallinnan merkityksen ja hyödyllisyyden organisaation toiminnalle

Sisältö

Datan, informaation, tiedon ja tietämyksen käsitteet, erilaiset tiedon tyypit, tietohallinnon työkalut ja prosessit, tiedon auditointi ja tietostrategian laadinta, tietojohtamisen ja organisationaalisen oppimisen peruskäsitteet ja teoriat. Asiakirja- ja asianhallinnan prosessit ja hallintavälineet. Asiakirjahallinnan normiympäristö. Asiakirjatiedon elinkaarihallinnan jatkuvuus. Asiakirjatiedon pitkäaikaissäilyttäminen.

Toteutustavat

Verkkokurssi, perehtyminen aineistoon ja verkkotehtävät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö