x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVA7 Medioitu vuorovaikutus 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Puheviestinnän yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää vuorovaikutteisen verkkoviestinnän lähtökohdat, muodot ja mahdollisuudet, ymmärtää siihen liittyviä erityiskysymyksiä viestintäsuhteiden näkökulmasta ja tietää medioitua vuorovaikutusta koskevat keskeiset viestinnän teoriat ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Puheviestinnän näkökulma medioituun vuorovaikutukseen, tavallisimpiin interaktiivisen verkkoviestinnän muotoihin sekä medioidun vuorovaikutuksen teorioihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opintojakson valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat eivät osallistu ohjattuihin pienryhmiin, vaan sen sijaan tenttivät kertauskuulustelussa kirjallisuus-kohdassa mainitut teokset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille kuuluvat oppimistehtävät pienryhmissä. Työskentelyssä hyödynnetään verkkoviestinnän sovelluksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kertauskuulustelussa viestinnän ja median tutkinto-opiskelijat tenttivät teoksen:

Konijn et al. (eds.): Mediated interpersonal communication. Routledge, 2009

Kertauskuulustelussa valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat tenttivät teokset:

 1. Konijn et al. (eds.): Mediated interpersonal communication. Routledge, 2009
 2. Chambers. Social media and personal relationships: online intimacies and networked friendship.Palgrave MacMillan, 2013

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö