x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ029 Muut tutkimusmenetelmät 1–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet määritellään kurssikohtaisesti. Yleisenä osaamistavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija tuntee laajasti erilaisia tutkimusmetodeja tai muita tutkimuksen apuvälineitä ja ymmärtää niiden edellytyksiä, mahdollisuuksia ja rajoituksia. Hän osaa lukea kriittisesti ja analyyttisesti tutkimuksia, joissa on hyödynnetty uudenlaisia, luovia tai muutoin epätavanomaisia tutkimusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää omassa tutkimuksessaan opintojaksoon kuuluvilla kursseilla käsiteltyjä menetelmiä ja muita välineitä.

Sisältö

Opintojaksoon kuuluvilla kursseilla voidaan esitellä ja harjoitella käyttämään sellaisia tutkimusmenetelmiä, sähköisiä työkaluja tai muita tutkimuksen välineitä, joita ei tavallisesti määritellä määrällisten eikä laadullisten metodien joukkoon eikä Mixed methods -tutkimusotteen piiriin kuuluviksi.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Tutkijakoulu
Tutkimusmenetelmätaidot (Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tutkijakoulu