x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ028 Mixed Methods 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija tuntee mixed methods -tutkimuksen yleisen luonteen ja tietää sen keskeiset edut ja rajoitukset, erityisesti suhteessa yksittäisiin määrällisiin ja laadullisiin menetelmiin. Hän osaa arvioida menetelmän käytön ja tulosten luotettavuutta. Hän pystyy hyödyntämään luovasti mixed methods -lähestymistapaa omassa tutkimuksessaan ja tarvittaessa kehittämään sitä paremmin omaan tutkimukseensa sopivaksi.

Sisältö

Mixed methods -tutkimusote (tai monimenetelmällisyys) tarkoittaa sitä, että aineiston keräämisessä ja analysoinnissa käytetään suunnitelmallisesti monia menetelmiä, tavallisesti sekä määrällisiä että laadullisia. Opintojaksoon kuuluvilla kursseilla käsitellään monimenetelmällisyyden käsitettä, mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä käytäntöjä. Tohtoriopiskelijat saavat teoreettista ja käytännöllistä tukea menetelmien soveltamiseksi omaan tutkimukseensa.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Tutkijakoulu
Tutkimusmenetelmätaidot (Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Tutkijakoulu