x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ026 Laadullisen aineiston keruu 1–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija tuntee laadullisten tutkimusaineistojen keruun keskeisiä menetelmiä ja osaa valita niistä omaan tutkimukseensa soveltuvan. Hän pystyy arvioimaan tutkimuskysymyksen vastaamisessa tarvittavan aineiston määrää ja laatua ja ymmärtää tutkimuskohteiden valinnan periaatteet ja menettelyt. Hän osaa suunnitella aineiston keräämistä ja etsiä valmiita aineistoja ja arvioida niiden käyttökelpoisuutta. Hän tuntee sähköisen tutkimusaineiston hallinnan periaatteita ja menettelyjä.

Sisältö

Opintojaksoon kuuluvat kurssit voivat olla hyvin monenlaisia. Yleensä kullakin kurssilla opitaan ainakin yksi menetelmä, jolla kerätään laadullista tutkimusaineistoa. Tohtoriopiskelija saa yleistä tietoa tiedonkeruun menetelmistä, oppii niiden peruskäytön tai kehittyy edelleen niiden käyttäjänä ja saa edellytyksiä arvioida menetelmien soveltuvuutta oman tutkimustehtävänsä ratkaisemiseen. Opiskelija saa perustiedot sähköisten aineistojen hallinnasta ja säilytyksestä. Joidenkin kurssien aikana on mahdollista suunnitella oman väitöstutkimuksensa aineiston keruuta ja saada suunnitelmasta ohjaavaa palautetta.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Tutkijakoulu
Tutkimusmenetelmätaidot (Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tutkijakoulu