x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ025 Laadulliset tutkimusmenetelmät 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Tutkijakoulu
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
TAYJ31 Laadulliset menetelmät 1–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen yleisiä piirteitä. Hän pystyy lukemaan analyyttisesti laadullisia tutkimuksia ja arvioimaan käytettyjen menetelmien luotettavuutta, validiteettia ja hyödyllisyyttä. Tohtoriopiskelija tuntee laadullisia tutkimusmenetelmiä riittävän hyvin pystyäkseen valitsemaan niistä omaan tutkimukseensa sopivia ja käyttämään niitä tehokkaasti, luotettavasti ja vastuullisesti.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään monipuolisesti laadullista tutkimusta ja tutustutaan laadullisten menetelmien yleisiin perusteisiin ja niiden tyypillisiin ominaisuuksiin ja käyttötapoihin. Opintojaksoon kuuluvat kurssit tukevat tohtoriopiskelijoiden omaa laadullisten tutkimusmenetelmien käyttöä. Kursseilla tarkastellaan muun muassa laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja etenemistä, havaintojen tulkintaa ja esittämistä, tulosten luotettavuuden arviointia sekä muita tutkimuskäytäntöjä, mahdollisesti myös menetelmien erityispiirteitä.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Tutkijakoulu
Tutkimusmenetelmätaidot (Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tutkijakoulu