x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ024 Määrällisen aineiston analyysi 1–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija ymmärtää kvantitatiivisten tutkimusaineistojen analyysin perusteet ja osaa analysoida tutkimuksessa tarvitsemiaan aineistoja kriittisesti, tehokkaasti ja huolellisesti niin, että tutkimus voi tuottaa uutta, luotettavaa ja pätevää tieteellistä tietoa. Hän osaa kiinnittää huomiota analyysin kriittisiin kohtiin. Hän osaa tulkita ja raportoida analyysinsa tulokset tieteenalansa edellyttämillä tavoilla. Hän pystyy käyttämään oppimiaan analyysimenetelmiä ja -ohjelmia ja opiskelemaan itsenäisesti lisää niiden ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Tohtoriopiskelija pystyy selostamaan analyysinsa etenemisen ja erittelemään sen vaiheet havainnollisella tavalla.

Sisältö

Opintojakso voi sisältää monenlaisia kursseja. Kursseilla perehdytään kvantitatiivisten tutkimusaineistojen analyysimenetelmiin ja -ohjelmiin. Tohtoriopiskelija oppii menetelmien ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia ja saa harjoitella niiden käyttöä. Tavallisesti tohtoriopiskelijaa opastetaan menetelmien soveltamisessa väitöstutkimukseen, ja hänellä on mahdollisuus kokeilla niitä kurssin aikana.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Tutkijakoulu
Tutkimusmenetelmätaidot (Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tutkijakoulu