x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ022 Määrälliset tutkimusmenetelmät 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Tohtoriopiskelijoilla
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Tutkijakoulu
Opetussuunnitelma 2014 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija pystyy lukemaan analyyttisesti tutkimuksia, joissa on käytetty kvantitatiivisia tutkimusmetodeja. Hän osaa arvioida kvantitatiivisten tutkimusten luotettavuutta ja hyödynnetyn metodin hedelmällisyyttä. Hän pystyy valitsemaan omaan tutkimustehtäväänsä parhaiten sopivat määrälliset tutkimusmenetelmät ja perustelemaan valintansa. Hän tuntee käyttämänsä menetelmät riittävän hyvin voidakseen hyödyntää niitä tehokkaasti, luotettavasti ja vastuullisesti. Hän osaa tulkita ja raportoida analyysinsa tulokset tieteenalan edellyttämällä tavalla ja arvioida käyttämiensä menetelmien toimivuutta.

Sisältö

Opintojaksolla tohtoriopiskelija saa yleisen käsityksen määrällisistä tutkimusmenetelmistä. Opintojakso on tarkoitettu tutkimustyön kvantitatiivisen analyysin tueksi. Opintojaksoon kuuluvilla kursseilla tarkastellaan tutkimuskysymysten muokkaamista tilastollisiksi kysymyksiksi, kysymyksiin parhaiten vastaavien analyysimenetelmien valintaperusteita, aineiston asettamia rajoituksia metodien soveltuvuudelle sekä analyysien toteuttamiseen, tulkintaan ja raportointiin liittyviä seikkoja.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Tutkijakoulu
Tutkimusmenetelmätaidot (Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Tutkijakoulu