x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ11 Tieteenfilosofia 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Tohtoriopiskelijoilla
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Tutkijakoulu
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
TAYJ11 Tieteenfilosofia 1–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon luonteen ja tieteellisten teorioiden, käsitteiden, lakien, mallien ja tutkimusmenetelmien yleiset perusteet. Hän ymmärtää tieteen kehitystä ja pystyy tunnistamaan ja luokittelemaan tieteitä, tieteellisiä traditioita ja suuntauksia. Hän tuntee tieteellisten hypoteesien muodostamisen ja tulosten johtamisen periaatteet. Tohtoriopiskelija osaa valita tieteenfilosofisia näkökulmia ja ymmärtää niiden vaikutuksen tutkimusaiheeseen, ongelmanasetteluun, tutkimusmenetelmiin ja tuloksiin. Hän hahmottaa monipuolisesti ja laajasti omaa tutkimusalaansa tieteenfilosofian keskeisten kysymysten avulla.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään kaikki tai joitakin seuraavista teemoista: 1. Tutkimuksen kohteet ja tieteiden luokittelu. 2. Käsitteet, väitteet ja päätelmät 3. Hypoteesit, selitykset ja oikeuttaminen 4. Tieteellinen realismi ja antirealismi. Opintojaksolla voidaan käsitellä muitakin tieteenfilosofisesti keskeisiä kysymyksiä ja teemoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tutkijakoulu
Tieteellisen tutkimuksen perusteet (Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tutkijakoulu