x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ033 Tieteelliset esitykset 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Tohtoriopiskelijoilla
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Tutkijakoulu
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
TAYJ523 Tieteellinen esiintyminen 1–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija tietää, kuinka
1. aloittaa, jatkaa, poiketa, vetää yhteen ja lopettaa esitys ja kuinka vastata tehokkaasti kysymyksiin,
2. muuttaa kirjoitettu teksti puhutuksi esitykseksi ja tunnistaa tyylillisiä eroja,
3. pitää esitys rennosti ja käyttää visuaalisia elementtejä ja
4. analysoida omaa ja toisten esitystä.

Sisältö

Opintojaksoon kuuluvat kurssit harjaannuttavat esiintymään akateemisissa ja tieteellisissä tilaisuuksissa, etenkin pitämään esitelmän ja esittelemään posterin konferenssissa. Osallistujat oppivat pitämään esityksiä eri foorumeilla ja analysoimaan niitä sekä antamaan palautetta ja hyödyntämään saamaansa palautetta. Kursseilla voidaan harjoitella myös esimerkiksi tehokasta ryhmätyöskentelyä, neuvottelemista ja kokousten pitämistä.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tutkijakoulu