x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST10.3 Sosiologian klassikot 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, sosiologia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
SOS10.9.3 Sosiologian klassikot 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee lähemmin yhden sosiologian klassikon ajattelua ja osaa tunnistaa tämän muotoilemien teoreettisten näkemysten merkityksen nykysosiologialle ja laajemmin nykyajattelulle.

Sisältö

Opiskelija perehtyy valitun klassikon 1-3 teokseen soveltuvan oheiskirjallisuuden avulla. Suorituksesta ja sen tavasta sovitaan vastuuopettajan kanssa etukäteen.
Opiskelija opiskelee valitun kirjallisuuden itsenäisesti, osallistuu lukukauden mittaiseen klassikkolukupiiriin tai erilliseen klassikkoseminaariin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Voi suorittaa myös osallistumalla lukukauden mittaiseen klassikkolukupiiriin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tarkasteltava klassikko voi olla esimerkiksi Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel, Norbert Elias, Karl Polanyi, Harold Garfinkel, Erving Goffman, Mary Douglas tai vastaava.

Opiskelija sopii klassikosta ja valittavista teoksista vastuuopettajan kanssa ennen suoritusta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö