x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOS4.1 Social Policy 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2012 – 2015
SOS4.1 Social Policy 5 ECTS

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Further information 

Luennot ja/tai lukupiiri

luentojen ja oheiskirjallisuuden pohjalta kirjoitetaan oppimispäiväkirja

Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Written exam 
In Finnish
Study materials 

Tentitään seuraavat teokset:

Palola & Karjalainen (toim.) (2011) Sosiaalipolitiikka: Hukassa vai uuden jäljillä?. Helsinki: THL. Teos on saatavilla osoitteessa:

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085374

JA

Anttonen & Sipilä (2000) Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino.

JA

Kangas (2006) Politiikka ja sosiaaliturva Suomessa. Teoksessa Kangas & Paavonen (toim.) Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana. Suomen eduskunta 100 vuotta 8. osa.  Helsinki: Edita, sivut 190-366 TAI Sulkunen, Lähteenmäki & Korppi-Tommola (2006) Naiset eduskunnassa. Suomen eduskunta. Helsinki: Edita.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
2016–2017
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Period I Period II Period III Period IV
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka (verkkokurssi) Location independent teaching
For Open University students only
Period I Period II Period III Period IV
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka (verkkokurssi) Location independent teaching
School of Social Sciences and Humanities