x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILT10 Teoreettisen yhteiskuntatutkimuksen työseminaari 0–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin muutamia modernin yhteiskuntateorian keskeisiä kysymyksiä. Hän tuntee ja osaa kuvata nykykeskustelun keskeisiä aiheita ja teorioita ja pystyy näiden avulla tarkastelemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä teoreettisesti, ja osaa keskustella lukemastaan kriittisesti.

Sisältö

Työseminaareissa perehdytään yhteiskuntateorian klassikoihin tai uusimpiin teorioihin ja keskusteluihin. Työseminaareja voi suorittaa useampia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Lisätietoja 

Active participation in seminars, typically 3 ECTS, with extra reading 5 ECTS.

Lukukauden mittainen työseminaari (3 op), jossa perehdytään johonkin klassikkoon tai nykyteoreetikkoon. Lisälukemiston kanssa 5 op.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö