x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ031 Tieteen viestintä 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Tohtoriopiskelijoilla
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Tutkijakoulu
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
TAYJ522 Tieteellinen viestintä 1–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija ymmärtää tieteestä ja tutkimuksesta eri foorumeilla ja eri yleisöille viestimisen tarpeellisuuden. Hän tuntee laajasti ja monipuolisesti tieteellisen viestinnän yleisiä lähtökohtia, tavoitteita, edellytyksiä ja menettelytapoja. Hän on halukas viestimään tieteestä, omasta tieteenalastaan ja tutkimuksestaan ja noudattaa vastuullisen tiedeviestinnän periaatteita.

Sisältö

Opintojaksoon kuuluvilla tieteellisen viestinnän eri näkökohtiin keskittyvillä kursseilla tohtoriopiskelija tutustuu monipuolisesti tieteelliseen viestintään. Kursseilla käsitellään viestinnän tieteensisäisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja ulottuvuuksia sekä yleisiä edellytyksiä ja piirteitä. Myös esimerkiksi tieteelliseen kirjoittamiseen, raportointiin, suullisiin esityksiin, verkkoviestintään ja julkaisemiseen liittyviä teemoja on mahdollista käsitellä. Kurssi voi sisältää tieteellisen viestinnän harjoittelua, mukaan lukien palautteen antamista ja sen hyödyntämistä.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
Lääketieteen yksikkö
Lääketieteen yksikkö
Lääketieteen yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tutkijakoulu