x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOK2 Visuaalisen kulttuurin syventymiskohde 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
10 op.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee kuvallisen dialogin menetelmiä teoriassa ja käytännössä omissa taiteellisissa projekteissaan.
- osaa dokumentoida ja reflektoida taiteellista toimintaansa.
- tuntee taidenäyttelyn järjestämisen yleiset periaatteet ja osaa rakentaa persoonallisen näyttelykokonaisuuden omista töistään.

Sisältö

Opiskelija toteuttaa itsenäisesti kuvallisen dialogin menetelmällä jonkin omaehtoisen taideprojektin ja dokumentoivat ja reflektoivat projektinsa opintopäiväkirjassaan.
Opiskelija tuottavaa projektistaan näyttelyn EDUgalleriaan ja siihen liittyvän tiedotuksen sosiaaliseen mediaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 91 t 24 t
Seminaari 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö