x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS07.2 Nuorisotyön harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Opintojakson edeltävät suoritukset: Sosiaalitieteiden alat I ja II -kokonaisuuksiin sisältyvät nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opinnot 25 op sekä 25 op "Nuoret ja nuorisotyö" -teemakokonaisuuden opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on taitoa teoreettisen tiedon ja käytännön työn integrointiin. Opiskelija pystyy myös arvioimaan nuorisotyön asiantuntijuutta oman harjoittelupaikkansa näkökulmasta ja reflektoimaan oman asiantuntijuutensa kehittymistä harjoittelun aikana.

Sisältö

Opintojakso on tarkoitettu muille kuin nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnan opiskelijoille. Nuorisotyön harjoittelu suoritetaan 3 kk:n mittaisena ohjattuna korkeakouluharjoitteluna jossakin nuorisotyön kohteessa. Harjoittelupaikkoina tulevat kyseeseen kuntien, valtion ja järjestöjen organisaatiot sekä lasten ja nuortenhuoltolaitokset sekä erityisnuorisotyön/kohdennetun nuorisotyön organisaatiot. Myös ulkomailla harjoittelu on mahdollista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Lisätietoja 

Työharjoittelu, osallistuminen opetukseen ja essee.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö