x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP03.3 Toimeentuloturva ja palvelujen liikkuvuus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suomalaisen yhteiskunnan tavat toteuttaa sosiaali- ja työpolitiikkaa toimeentuloturvana, julkisina ja yksityisinä hyvinvointialan palvelujärjestelminä sekä ohjelma- ja projektiperustaisena toimintana. Hän osaa jäsentää sosiaalipolitiikan kansainvälistä toimintaympäristöä ja tunnistaa Euroopan unionin laajentumisen, yleisen kansainvälistymisen sekä talouden, politiikan ja kulttuurin globalisaation vaikutuksia ja sosiaalipolitiikan uusia haasteita. Lisäksi hän hallitsee sosiaalipolitiikan peruskäsitteet englannin kielellä.

Sisältö

Suomalaisen toimeentuloturvan perusteet ja lainsäädäntö, palvelujärjestelmät ja niiden muutokset. Ohjelma- ja projektiyhteiskunnan perusteet. Toimeentuloturvan ja palvelujen tavoitteet ja vaikutukset. Sosiaalipolitiikan kansainvälinen toimintaympäristö, erityisesti EU-järjestelmä sekä näihin liittyvät muutostekijät vaikutuksineen. Sosiaaliset ongelmat kansainvälisessä kehyksessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat opetukseen.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjallinen tentti suomeksi:

1. Airio, Ilpo (toim.) 2013. Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa. Kansalaisten käsitykset ja odotukset. Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 

2. Raunio, Tapio & Saari, Juho (toim.) 2013. Euroopan paras maa? Suomen muuttuva asema Euroopan unionissa. Eurooppa-tiedotus. Helsinki: Gaudeamus TAI Kvist, Jon & Saari, Juho 2007. The Europeanisation of Social Protection. Bristol: Policy Press.

3. Nister, Laura 2011. Public Services and the European Union. Health Care, Health Insurance and Education Services. Springer. Asser Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Book exam in English:

1. The Characteristics of the Social Security System in Finland. Ministry of Social Affairs and Health

2. Kvist, Jon & Saari, Juho 2007. The Europeanisation of Social Protection. Bristol: Policy Press.

OR Ferrera, Maurizio 2005. The Boundaries of Welfare: European Integration and the New Spatial Politics of Social Protection. Oxford: Oxford University Press.

3. Nister, Laura 2011. Public Services and the European Union. Health Care, Health Insurance and Education Services. Springer. Asser Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Airio, Ilpo (toim.) 2013. Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa. Kansalaisten käsitykset ja odotukset. Helsinki: Kelan tutkimusosasto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38496/Toimeentuloturva.pdf?sequence=1

2. Raunio, Tapio & Saari, Juho (toim.) 2013. Euroopan paras maa? Suomen muuttuva asema Euroopan unionissa. Eurooppa-tiedotus. Helsinki: Gaudeamus TAI Kvist, Jon & Saari, Juho 2007. The Europeanisation of Social Protection. Bristol: Policy Press.

3. Nister, Laura 2011. Public Services and the European Union. Health Care, Health Insurance and Education Services. Springer. Asser Press.

Lisätietoja

Suomen ja Euroopan sosiaaliturvajärjestelmien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät seuraavista käsikirjatyyppisistä teoksista:
Mattila, Yrjö (toim.) 2014. Toimeentuloturva. 3. uudistettu painos. Helsinki: FINVA; Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy.
Kari, Matti 2011. Sosiaaliturvajärjestelmät eri maissa. 6. uudistettu painos. Helsinki: FINVA, Finanssi -ja vakuutuskustannus Oy.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö