x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASPUHA5 Puheen ja äänen harjoitusmenetelmät 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASVOKO6A Äänen vapauttaminen 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee puheen ja äänen harjoittamisen keskeiset tavoitteet ja periaatteet
- tuntee monipuolisesti erilaisia äänenkäytön, artikulaation ja puheilmaisun harjoitustapoja
- osaa kehittää äänenkäyttöään ja puheilmaisuaan erilaisin harjoittein
- osaa analysoida eri harjoitustapojen vaikutusperusteita tutkimuksien pohjalta
- osaa tehdä ja ohjata ääniharjoituksia tarkoituksenmukaisesti ja selkeästi
- osaa tuottaa ja voimistaa ääntä vaivattomasti ja tehokkaasti
- osaa käyttää ääni-instrumenttinsa variaatiomahdollisuuksia laaja-alaisesti

Sisältö

Luento-opetusta, harjoituksia ja ohjattua itsenäistä työskentelyä yksilöllisten kehitystavoitteiden mukaisesti. Harjoitusten teon ja harjoittelun vaikutusten seurantaa äänitteiden ja akustisten mittausten avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t
Harjoitukset 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, ennakkotehtävät, harjoitukset ja ohjattu itsenäinen työskentely. Tentti/essee/opintopiiri. Teoriakirjallisuuteen perustuva ja äänitteitä sisältävä oppimispäiväkirja/ yhteenvetoraportti.  

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Soveltuvin osin esim.

Linklater, K. 2006. Freeing the natural voice. Imagery and art in the practice of voice and language. Nick Hern  Books.
Aalto, A.-L. & Parviainen, K. 1990. Auta ääntäsi. Otava.
DeVore, K. & Cookman, S. 2009. The Voice Book: Caring for, Protecting, and Improving Your Voice. E-kirja.
Lessac, A. 1997. The use and training of the human voice. McGraw-Hill Companies.
Machlin, E. 1992. Speech for the stage. Routledge.
Fisher, H.B. 1975 (tai uudempi). Improving voice and articulation. Houghton Mifflin.
Titze, I.R., Verdolini Abbott, K. 2012. Vocology. The science and practice of voice habilitation. The National Center for Voice and Speech.
Tutkimusartikkeleita eri harjoitustapojen vaikutuksista sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö