x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA38 International Business Law 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kansainvälisen kaupan ja investointien sääntelyjärjestelmän. Opiskelija osaa hahmottaa yrityksen toimintaa ohjaavan sääntelyn kokonaisuuden kansainvälisessä kontekstissa toimittaessa.

The student has an understanding of international trade and investment law. The student has an ability to perceive the big picture of how business activities in an international context are regulated.

Sisältö

Introduction to, among other things, international treaties and contracts, foreign trade and transport law.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 20 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Web-based exercises  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

The course is web-based and consists of writing an essay and other assignments based on the study materials. The student has to complete all given assignments in order to pass the course.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Murray, C. - Holloway, D. - Timson-Hunt, D.: Schmitthoff: The Law and Practice of International Trade. 2007 or newer.

Articles and/or other literature assigned by the teacher.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. tai 3. vuosi (tutkinto-ohjelman opiskelijat)

Recommended study schedule: 2nd or 3rd year (students in the degree programme)

Kaikkia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

There is no guarantee that the course will be organized every academic year.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu