x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA23 Yhtiöoikeus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATYVA23 Yhtiöoikeus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yhteisöoikeuden peruskysymykset ja tunnistaa erityisesti osakeyhtiöihin liittyvät oikeudelliset suhteet. Opiskelija tuntee osakeyhtiölain tärkeimmät säännökset ja ymmärtää yhtiöoikeudellisten oikeussuhteiden sääntelyn yleiset tavoitteet.

Sisältö

Perehtyminen eri yritysmuotojen sääntelyn perusteisiin sekä henkilöyhtiöiden peruspiirteisiin. Pääpaino osakeyhtiössä: perehtyminen keskeisiin periaatteisiin, hallintoon ja tilintarkastukseen, rahoitukseen ja varojenjakoon sekä oikeussuojakeinoihin ja niiden käyttämiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Immonen, R. - Nuolimaa, R.: Osakeyhtiöoikeuden perusteet. 2012 tai uudempi.

Muu luennoilla erikseen osoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu