x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYYV04 Luottamustehtävissä toimiminen 3–10 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/YKY
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Aktiivisesta toiminnasta yliopiston luottamustehtävissä voidaan lukea hyväksi enintään 10 opintopistettä kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan hakemuksesta viimeistään vuoden kuluttua luottamustehtävän päättymisestä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija sen suoritettuaan
- ymmärtää organisaation toimintaa, erityisesti asioiden valmistelua ja päätöksentekoa
- tuntee keskeiset organisaation toimintaa ohjaavat normit ja periaatteet
- pystyy vaikuttamaan yhteisiin asioihin rakentavasti, vastuullisesti ja erilaisia näkökulmia huomioon ottaen
- toimii aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa ryhmissä

Sisältö

Kustakin seuraavasta luottamustehtävästä (a-d) luetaan hyväksi 3 op:
a) vähintään lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä (yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta ja tieteenalayksikön johtokunta)
b) vähintään lukuvuosi erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tieteenalayksikön tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä
c) vähintään lukuvuosi ainejärjestön hallituksessa
d) vähintään lukuvuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävissä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana).

Toimiminen samassa luottamustehtävässä voidaan lukea hyväksi vain kerran.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi

Opiskelijan on toimitettava viimeistään vuoden kuluessa toimikauden päättymisestä 3-4 sivun mittainen raportti.
opintojakson vastuuopettajalle

Raportista tulee ilmetä mm. seuraavia asioita:
- toiminnan ja toimintaympäristön kuvaus
- oppimisen arviointia esimerkiksi eri tilanteiden ja tapausten pohjalta
- miten kokemus on hyödyttänyt oppimista, ammattiin / työelämään valmistautumista ja valmistumista
- miten opiskelijatoiminnan ja yhteiskunnallisen osallistumisen merkitys hahmottuu erityisesti tulevien työtehtävien kehittämisessä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

http://www.uta.fi/yky/opiskelu/kaytannot/luottamustehtavat.html

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö