x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYYV03 Kv-tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/YKY
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kv-tuutorina toimittuaan opiskelija osaa suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa ja toimia vastuullisesti ryhmänohjaus- ja suunnittelutehtävissä. Hän ymmärtää vertaistuen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä. Hän osaa myös arvioida ja ottaa huomioon kulttuurien välisiä eroja kanssakäymisessä. Kv-tuutorina toimittuaan opiskelija pystyy kuvaamaan yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet ja tutkinnon rakenteen kv-opiskelijoiden tarpeisiin nähden.

Sisältö

Kv-tuutori auttaa uutta kansainvälistä opiskelijaa integroitumaan Tampereen yliopistoon ja opiskelijayhteisöön sekä auttaa tutustuttamaan suomalaiseen kulttuuriin.
Kv-tuutori toimii kansainvälisten opiskelijoiden vertaistuutorina ja osallistuu kv-tuutorikoulutukseen.
Koulutuksesssa käsitellään mm. kv-tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi kv-tuutori tutustuu itsenäisesti oman yksikkönsä opinto-oppaaseen ja voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin. Kv-tuutori tutustuu itsenäisesti ulkomaalaisille opiskelijoille tuotettuun englanninkieliseen materiaaliin.
Kv-tuutori laatii tuutoritoimintaan suunnitelman, osallistuu tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan ja laatii toiminnasta raportin. Kv-tuutori myös arvioi omaa toimintaansa tuutorina, tuutoritoiminnan ja tuutorikoulutuksen onnistuneisuutta ja osallistuu näin niiden kehittämiseen.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kv-tuutorikoulutus  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi
englanniksi

Osallistuminen kv-tuutorikoulutukseen ja kirjallinen raportti sekä palautekyselyyn vastaaminen.
Raportin ohjeellinen laajuus on kaksi sivua (ks. myös yliopiston ohjeet raportin laadintaan tuutoroinnin kotisivulta). Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina toimimisesta voi saada 2 op. Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran. Opintosuorituksen voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Kv-tuutoroinnin voi lukea osaksi kansainvälistymiskokonaisuutta.
Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen kv-tuutorina toimimisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kv-tuutoriopas ”Guide for International Tutors” ja opinto-opas. Kv-tuutoroinnin lisätiedot ja materiaalit: http://www.uta.fi/studies/wellbeing/international_tutoring.html

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö