x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRA15 Riskienhallinta- ja vakuutuscaset 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija soveltaa aiemmin opittua teoriapohjaa käytäntöön case-tapausten avulla. Opiskelija osaa omatoimisesti hankkia tutkimuksellisesti validia tietoa eri lähteistä. Opiskelija omaksuu ryhmätyöskentelyn vaatimukset ja oman vastuunsa ryhmän työskentelyssä. Opiskelija kykenee laatimaan tutkimuksellisesti pätevää ja jäsentynyttä tekstiä. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan ja analysoimaan eri lähteistä kerättyä aineistoa, laatimaansa esityksen sisältöä sekä muodostamaan perusteltuja johtopäätöksiä.

Sisältö

-Ajankohtaiset kansalliset ja kansainväliset teemat (alla esimerkkejä)
-Finanssikriisi ja sen vaikutukset, vakuutusorganisaatioiden riskit ja niiden keskittymät, terrorismi too big to fail, tartuntatautiriskit
-Vakuutusalan uudet innovaatiot ja haasteet (luonnonkatastrofien vakuuttaminen, väestön ikääntymisen aiheuttamat muutokset esimerkiksi eläkelainsäädäntöön, lakisääteisen ja yksityisen vakuuttamisen väliset muutostrendit)
-Yhteiskunnan vaatimukset ja reunaehdot vakuutustoiminnalle
-EU ja muut globaalit toimijat: solvenssi II vaatimukset, lainsäädäntö, kansallinen - kansainvälinen
-Kansainväliset trendit
-Asioiden tulokulmat; riskienhallinta, sosiaaliturva, markkinointi, sijoitustoiminta, juridiikka, organisaatiot, toiminnan johtaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmätyöskentely 6 t 0 t
Harjoitukset 9 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyöt  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kurssi suoritetaan harjoitustöillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla ilmoitettu materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 3. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu