x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS13E Tekniikan käännösviestinnän seminaari englanti-suomi 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tekniikan käännösviestinnän toimintakentän, erikoispiirteet ja menetelmät. Hän osaa kääntää tekniikan alan tekstejä englannista suomeen ja perustella käännösratkaisunsa sekä ymmärtää tekniikan alan termien ja kiinteiden ilmaisujen sekä eri tekstilajien konventioiden roolin tekniikan käännösviestinnässä. Hän osaa hakea termi- ja ilmaisuvastineita ja arvioida niiden sopivuutta kulloiseenkin kontekstiin.

Sisältö

Tekniikan käännösviestinnän keskeiset tekstilajit, viestintätilanteet, toimijat ja tietolähteet; alan tekstien analysointi, kääntäminen ja käännösten argumentointi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö