x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMU2 Monikielinen käännöstyöpaja 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Edeltävät opinnot
Pakollisena edeltävänä opintona aineopintojen käännösviestinnän kurssi (B?A) omassa päätyökielessä.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia monikielisissä tiimeissä kääntämisen asiantuntijana, kääntää erikoisalan tekstejä ja käyttää kääntämiseen teknisiä apuvälineitä kuten käännösmuistiohjelmaa. Lisäksi opiskelija on hankkinut monipuoliset yhteistyö- ja viestintätaidot, tuntee projektimuotoisen käännöstoiminnan perusperiaatteet ja osaa toimittaa laajoja tekstikokonaisuuksia.

Sisältö

Todellisia käännösprojekteja simuloivia, monikielisiä käännöstehtäviä ryhmätyönä sekä projektinhallintaan ja käännösmuistiohjelmiin perehtymistä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö