x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö 10 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee käännösteorian historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä käännöstieteen keskeiset teoriat, suuntaukset ja menetelmät. Hän osaa kuvailla käännöstieteen erityispiirteitä ja käännöstieteen nykysuuntauksia.

Opiskelija ymmärtää tulkin ammattikuvan ja osaa määritellä sen käännöstieteen käsitteitä käyttäen. Hän osaa esimerkkejä hyödyntäen selittää, mitä kaikkea tulkkina toimiminen voi olla ja mitä taitoja tulkkina toimiminen edellyttää. Hän osaa määritellä ja erotella eri tulkkausalat erityispiirteineen. Opiskelija hahmottaa tulkkauksen monivaiheisena prosessina ja osaa kuvata prosessin keskeiset vaiheet. Hän ymmärtää mahdolliset eettiset ongelmatilanteet tulkin työssä.

Opiskelija tuntee yleiskielen ja erikoiskielen väliset erot sekä terminologisen tutkimuksen kehityksen ja perusteet. Hän osaa muodostaa itselleen käsityksen termien asemasta erikoisalan viestinnässä sekä käännös- ja tulkkausviestinnässä. Opiskelija hallitsee vastine- ja sanastotyön perusperiaatteet.

Sisältö

Käännöstieteen kehittyminen tieteenalana, käännöstieteen keskeiset tutkimussuuntaukset, teoriat ja menetelmät.

Tulkin ammattikuva, erilaiset tulkkaustilanteet ja -moodit, tulkkaus prosessina, tulkkauksen edellytykset (vuorovaikutustaidot, kuuntelemisen taito, muistitoiminnot, puhe- ja esiintymistaidot), tulkin rooli ja etiikka.

Terminologian kehittyminen tieteenalana, terminologisen tutkimuksen peruskäsitteet, käsitejärjestelmien ja määritelmien laatiminen, terminmuodostustavat, vastine- ja sanastotyö.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Käännösteoria  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tulkkausviestinnän perusteet  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Oppimispäiväkirja

Terminologia  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Käännösteoria  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tulkkausviestinnän perusteet  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Terminologia  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Käännösteoria  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tulkkausviestinnän perusteet  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Terminologia  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Käännösteoria  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tulkkausviestinnän perusteet  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Oppimispäiväkirja

Terminologia  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Käännösteoria  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tulkkausviestinnän perusteet  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Terminologia  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Käännösteoria  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tulkkausviestinnän perusteet  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Oppimispäiväkirja

Terminologia  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 7
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Käännösteoria  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tulkkausviestinnän perusteet  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Terminologia  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 8
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Käännösteoria  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tulkkausviestinnän perusteet  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Oppimispäiväkirja

Terminologia  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Osasuoritukset Käännösteoria ja Terminologia suositellaan suoritettavaksi ennen kandidaatintutkielmaseminaaria tai sen yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö