x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMU5 Tulkin työkalupakki 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Edeltävät opinnot
Pakollisina edeltävinä opintoina Dialogitulkkaus ja opintojakson TRMU1 osasuoritus Tulkkausviestinnän perusteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulkkausprosessin viestinnällisenä kokonaisuutena. Hän ymmärtää prosessin eri osatekijöiden merkityksen tulkkaustoimeksiannon onnistumisessa. Hän hahmottaa tulkkaustoimeksiantoon valmistautumisen periaatteet ja hallitsee perustasolla prima vista- ja muistiinpanotekniikat.

Sisältö

Tulkkausprosessi kokonaisuudessaan valmistautumisesta palautteen hyödyntämiseen ja kehitystarpeisiin (valmistautuminen; tulkin jaksaminen ja hyvinvointi); tulkkaustapahtuma viestintätilanteena (esiintyminen ja äänenkäyttö, viestintätilanne ja vuorovaikutus); tulkkaustekniikat (muistiinpanotekniikka, prima vista -tulkkaus).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö