x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS60 Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakollisena edeltävänä opintona Opintojakson TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö osasuoritus Käännösteoria.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä kaunokirjallisen kääntämisen eri osa-alueet ja niiden erityispiirteet sekä osaa kuvata, millaista kaunokirjallisuuden kääntäjän työ on. Opiskelija tuntee myös kaunokirjallisen kääntämisen tutkimuksen keskeisimmät suuntaukset ja osaa selittää kääntämisen käytännön ja tutkimuksen välisiä yhteyksiä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään kaunokirjallisen kääntämisen eri osa-alueita, kaunokirjallisen kääntämisen käytäntöjä, kaunokirjallisuuden kääntäjän työtä ja kaunokirjallisen kääntämisen tutkimusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö