x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakollisena edeltävänä opintona opintojakson TRMU1 osasuoritus Terminologia.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erikoisalojen käännösviestinnän ominaispiirteitä, eri erikoisalojen tekstilajeja sekä eri erikoisalojen kielen erityispiirteitä. Opiskelija tunnistaa erikoisalojen käännösviestintään liittyviä käännösongelmia ja osaa etsiä niihin ratkaisuja. Hän tuntee erikoisalojen käännösviestintään liittyvät tiedonhankintamenetelmät ja osaa käyttää kriittisesti erilaisia kääntämisen apuvälineitä.

Sisältö

Erikoisalojen käännösviestinnän ominaispiirteet, viestintätilanteiden erilaisuus, erikoisalojen tekstilajit, tieteellinen teksti, populaaritieteellinen teksti, tekstianalyysi, erikoisalojen sanastot ja sanakirjat, tiedonhankinta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö