x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4341 Kehitysbiologian perusteet 5 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kurssikirjan omatoimisesta opiskelusta ja sitä tukevasta luentosarjasta koostuva kehitysbiologian kurssi.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kehitysbiologian keskeiset käsitteet ja periaatteet ja hahmottaa, miten yhdestä hedelmöityneestä munasolusta kehittyy kokonainen yksilö erilaistuvien solujen järjestäytyessä erilaisten kudosten ja elinten muodostamaksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Sisältö

Ajanmukainen tietämys siitä, miten geenien, proteiinien, solujen ja niiden ympäristön vuorovaikutukset ohjaavat eliöiden kehitystä. Pääpaino selkärankaisten sekä yksinkertaisempien malliorganismien alkionkehityksessä (kehon kaavoittuminen), morfogeneesissä ja organogeneesissä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Luennoidaan joka toinen vuosi. Seuraavan kerran kevätlukukaudella 2017.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech