x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4322 Proteiiniteknologian työt B 7 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään molekyylivuorovaikutusten tutkimustekniikoihin. Vuorovaikutusten kinetiikan ja termodynamiikan tietoja opiskellaan sekä luennoilla että työharjoituksissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
-Pystyy tutkimaan proteiinien vuorovaikutuksia biofysikaalisilla menetelmillä
-Ymmärtää vuorovaikutusten teoreettista pohjaa ja osaa soveltaa tietojaan tutkimuksessa.
-Kykenee arvioimaan mitattua tietoa ja vertailemaan sitä analyyttisesti tieteelliseen kirjallisuuteen.

Sisältö

Opiskelija tekee mittauksia mm. biosensorein, valonsironnalla, ja osaa soveltaa käytännössä fluorometriaa, kalorimetriaa ja molekyylimekaniikan laskennallisia ohjelmia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee virheen arvioimiseen termodynamiikan proteiinien rakenne-toiminta sovelluksissa sekä arvioimaan rakennemutaatioiden vaikutuksia. Lisäksi opiskelija ymmärtää vuorovaikutusten teoreettista pohjaa ja osaa soveltaa tietojaan omassa asiantuntijatyössään ja tutkimuksessa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää itsenäistä perusosaamista mm. liuosten valmistamisessa, pitoisuuksien määrittämisessä, tilastomenetelmien ja mittaustulosten käsittelyssä sekä tietoa termodynamiikasta ja aineen rakenteesta.

Toteutustavat

Opintojakso järjestetään vuorovuosina Proteiiniteknologian työt A kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
BioMediTech