x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4321 Proteiiniteknologian työt A 7 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015

Yleiskuvaus

Käytännön laboratoriotyöskentely opintojakso, jolla perehdytään proteiinitutkimuksen rekonbinaattitekniikoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-Pystyy soveltamaan mutageneesitekniikoita.
-Osaa tuottaa, puhdistaa ja analysoida rekombinanttiproteiineja.
-Hallitsee kokonaisvaltaisesti proteiinien tuottamisen ja muokkaamisen sekä pystyy soveltamaan taitojaan tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Sisältö

Opintojaksolla tuotetaan ja puhdistetaan proteiineja sekä karakterisoidaan niitä kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää biokemian, bioinformatiikan, molekyylibiologian ja mikrobiologian tekniikoiden perusosaamista. Ymmärrys DNA- ja proteiinimolekyylien rakenteesta ja vuorovaikutuksista on tärkeää.

Perustiedot kuulustellaan verkossa Moodlealustalla opintojaksolle ilmoittauduttaessa.

Toteutustavat

Opintojakso järjestetään vuorovuosina Proteiiniteknologian työt B kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech